Vanaf die Berg, Boek VII

 

Hoofstuk 15

 

"JaHWeH, die Allerhoogste God van magtige liefde en vergewing!"


Hierdie hoofstuk was, met sekere uitsonderings na, in die "Boodskap vir Jou" afdeling van ons webblad geplaas. Hierin sal julle die profesie van 20 November asook die twee briewe wat aan die kerke in en om Little Rock, Arkansas gestuur is, lees. Julle sal ook lees van die sewende tornado. Julle sal dit nie aan die einde van die hoofstuk wil misloop nie.

 

`n BOODSKAP VIR JOU

Vandag, op die 29ste November het ek poskantoor toe gegaan en daar het ek `n wit Cadillac gesien, wat net sowel `n vertoon-motor vir God se Woord en vir die reg om te kan lewe, kon gewees het. Die vensters en buffers was met reekse plakkers en Bybel-aanhalings beplak. My eerste indrukke was dat hierdie persoon nie van Arkansas afkomstig was nie, want hierdie tipe vertoon is onwettig hier by ons. Toe ek wou wegtrek, was hy ook op die punt om te ry. Aangesien ek voor hom was, het ek vir `n wyle daaraan gedink om te stop, uit te klim en hom te vra of hy `n predikant is. Ek het `n paar sekondes hieroor gewik en geweeg en toe op heterdaad besluit om die motor by die einde van die afrit tot stilstand te bring, uit te klim en om hom te vra. Hy het my buite sy motor, in die gietende ren aangekyk en toe eers weggetrek; maar ek het hom beduie om te stop. Ek het hom gevra of hy `n predikant is, waarop hy "nee" geantwoord het. Toe het hy deur `n sitplek vol geestelike bybehore gegaan en sommige daarvan aan my begin uitdeel. Ek het by myself gedink, "Dit is nodig dat meer van ons so moet wees. Ons moet `n promosietoer vir God doen!" Hierdie man het die volgende buffer-plakker vir my gegee.

"DIEGENE WAT NIE DEUR GOD REGEER WIL WORD NIE, SAL DEUR TIRANNE REGEER WORD." ……. William Penn

 

 

Regering deur tiranne

Geliefde broers en susters, bid dat ons Vader in die Hemel sal intree om verdere bloedvergieting, deur die leiers van hierdie einste regering, in verafgele lande stop te sit. Bid vir `n massiewe geestelike ontwaking in die Kongres en dat hierdie land teruggegee sal word aan die regerende elemente van hierdie grondwet.

Hoe kan leiers van hierdie regering hulle as vredemakers voordoen wanneer hulle self die grootste bullebakke op hierdie planeet geword het, en dit alles in die naam van vrede en die bewaring van vrede?"

Geliefdes, bid dat regverdige manne en vroue sal opstaan en deel sal h in `n daadwerklike bydrae in die herstel van hierdie regering na `n sisteem van wigte en teenwigte, waarvoor dit aanvanklik bestem was. Dit was nooit bestem dat `n president koning moet wees nie; maar huidiglik het ons `n president wat homself as regter en jurie oor die sogenaamde terroriste aangestel het, deurdat hy `n boendoehof ingestel het, waar hy verdagtes aankeer en dan hulle wetlike regte om hulleself te verdedig, wegneem, en waar hulle selfs dreig dat hulle op militre skepe die see ingeneem gaan word, sodat hulle moorde nooit die daglig sal sien nie! Hierdie is die tipe ‘geregtigheid’ wat vir jare in Rusland plaasgevind het en dit is wat jare gelede in Spanje plaasgevind het, toe die Fascistiese elemente die sogenaamde andersdenkendes hulle eie grafte laat grawe het, voordat hulle doodgemaak en op die plek begrawe is.

Soos wat ons al dikwels gehoor het, …"absolute mag lei tot absolute korrupsie." George W. Bush is dronk van die mag wat hy van die volk geroof het, deur uitvoerende bevele en deur `n valse "terroristewet" wat deur die lede van die Senaat en die Huis deurgevoer is. Na aanleiding van `n artikel wat ek van kongreslid Ron Paul van Texas gelees het, het baie min, indien enige, dit ooit vooraf gelees. Iets is ernstig verkeerd met hierdie prentjie en indien die mense nie gaan wakker word en aandring op een regering onder God, deur die volk vir die volk nie, gaan ons seer sekerlik deur tiranne regeer word! Ons word deur tiranne regeer. Rig `n skrywe aan julle leierskap in die VS-kongres en eis aanspreeklikheid. Eis dat jy wil weet waarom hulle gestem het om jou regte weg te neem en waarom hulle `n wet deurgevoer het sonder dat hulle dit eers onder o gehad het! Eis aanspreeklikheid, want indien jy en ek nie aktiewe deelname gaan h in dit wat op leierskapvlakke van hierdie regering aangaan nie, sal daar geen regering meer oor wees waaroor ons onsself sal hoef te bekommer nie. Hierdie land val met rasse skrede en wat ons kan vermag, is maar gering, maar getalle tel op. Dit is waarom ek julle vra om julle stem dik te maak rakende die verkragting van die VS-konstitusie oor die deurvoering van hierdie "terroristewetsontwerp". Rig `n skrywe aan jul kongreslid en eis aanspreeklikheid! Diegene wat so gruwelik teenoor die Amerikaanse volk opgetree het, moet gevra word om die tuig neer te l! Toe hulle ingesweer is, het hulle nie ingestem om die grondwet te handhaaf nie? Hulle het gelieg!

 

 

`n Wonderwerk van JaHWeH, die Allerhoogste God

Sedert ek aan hierdie boodskap begin werk het, het ons gelees dat die militantes in die Filippyne 110 gyselaars vrygelaat het en van dit wat ons kan sien is die oorlog aan die afneem. Pragtige kinders van God, dit is volbring as gevolg van julle gebede. Hou moed, want ons het dieselfde God vandag wat al die wonderwerke van die Bybel volbring het. Hy hoor en antwoord gebede. Ons weet nie wat met die Christene daar in Indonesi gebeur nie; maar indien enigeen van julle weet, stuur die inligting na ons toe en ons sal dit op hierdie webblad bekendstel.

 

Lees verder vir goeie nuus van God!

Geliefde broers en susters, somtyds vind daar dinge in God se raadsplan plaas wat so mooi is, so ontsagwekkend en gevul met ootmoed dat ons tot oorlopens toe vol gemaak word met die kosbare liefde van God, en verslae is oor Sy handewerk en Sy getrouheid teenoor ons en aan Sy Woord. Ek sal julle van so `n geval vertel.

Met die aanvang van die lente vanjaar het ek gevoel hoe die Gees van God my lei om vir `n herlewing in Arkansas te bid en ek praat nie hier van `n herlewing wat deur `n mens georkestreer word nie. Ek praat hier van `n herlewing deur die Apartgestelde Gees wat deur God self georkestreer word en wat vergelyk kan word met die uitstorting van die Gees van God gedurende die tye van die apostels van ouds. Ek praat van `n herlewing waarin mense van allerhande kwale genees word, waarin hulle herstel, vernuwe en vrygemaak word, teruggebring word na God en op die weg van verlossing geplaas word! Ek praat van `n magtige en volgehoue uitstorting van God se Gees op Sy volk!

Ek het ons Vader in die Hemel gevra of Hy `n herlewing sal stuur, selfs al is daar een of twee mense wat daarvoor sou bid; en Hy het "ja" daarop geantwoord. Dit het `n ernstige begeerte in my hart, en in die harte van ander wat ook op daardie tyd vir herlewing gebid het, laat ontvlam. Maar soos wat die tyd aangestap het, het dit dikwels gevoel asof ek op eie houtjie in die stilte van hierdie huis tot God gebid het en by God ingetree en gepleit het dat Hy `n magtige herlewing in Arkansas en in die VSA sal stuur.

Vroeg in Junie vanjaar het ons Vader in die Hemel `n brief gedikteer en vir my ges dat Hy dit aan die kerke in die Little Rock omgewing gestuur wil h. `n Mens sou kon dink dat dit nie so `n moeilike taak sou wees nie, behalwe vir die feit dat ek van die kerke se adresse moes inwin. Normaalweg sou dit relatief maklik gewees het om dit vanaf die telefoongids te kry, maar ek het vinnig besef dat dit nie so `n maklike taak gaan wees nie, aangesien net die straatadresse van die kerke daarop gelys was en hul fisiese ligging kon in enige van `n aantal klein dorpies in en om Little Rock gewees het. Nietemin, volharding het vrugte gelewer en ek was in staat om in Julie vanjaar die meeste van die kerke se adresse in die telefoongids in die hande te kry en ons het toe briewe aan 605 kerke in en om Little Rock AR gestuur. Vanaf die tyd wat ons Vader die brief vir my gegee het totdat ek in staat was om al die adresse te versamel vir die adressering van die koeverte en vir die versameling daarvan vir versending, waar ek ook daagliks `n paar ure aan hierdie projek spandeer het, het sowat ses weke verloop.

Soos sommige van julle weet, het ons `n paar haatbriewe ontvang, maar hoegenaamd geen positiewe terugvoering vanaf enige kerk in verband met hierdie brief nie. Ons Vader in die Hemel het toe in September vanjaar nog `n brief gedikteer waarop Hy ges het dat dit aan die kerke gestuur moes word en dit was toe vroeg in Oktober versend. Die oggend toe ek op die punt was om die briewe te pos, het ons Vader vir my ges om Sy staf te neem en om die houer met die briewe daarin sewe maal te slaan; en ek het geweet dat indien die pastore in die kerke, dt sou verwerp wat ons Vader aan my gegee het om vir hulle te stuur, daar oordeel oor hierdie omgewing sou wees.

Die einste dag wat ek die tweede besending briewe aan 540 plus kerke gestuur het, het my seun my vertel dat hy die vorige nag van sewe tornado’s gedroom het wat Little Rock gaan tref en wat die stad sou verwoes. Hy het ges, "Ma, ek glo dat hierdie tornado’s gaan kom, want elke keer wat verwoede tornado’s hierdie omgewing getref het, het ek daarvan gedroom." Ek het hom meegedeel dat ek glo dat dit sal gebeur indien die pastore in ons kerke nie ons Vader se waarskuwings om tot bekering te kom en om bekering aan die mense in hul byeenkomste te predik, aanvaar nie. Met die tweede brief, net soos met die eerste, het ons geen positiewe terugvoer van enige kerk af ontvang nie. Tog was ons daarvan bewus dat baie teen ons gebid het, aangesien die duiwel met `n felle heftigheid teen ons te velde getrek het! Heksery is lewendig en gesond in vandag se kerke!

In 20 November se "Boodskap vir Jou" afdeling sal U ons Vader se waarskuwing lees aangaande Sy woede jeens die vyande van Sy volk. Daardie tyd het ek nog gedink dat Hy melding gemaak het van Sy woede teenoor di wat teen Sy geliefdes in Indonesi, die Filippyne, ensovoorts veg. Maar soos dit uitgedraai het, was dit hoegenaamd nie die geval nie. As ons teruggaan en lees wat Hy naby aan die einde van hierdie voorskrif s, lees ons Sy woorde: "Ek s aan julle, ‘Gaan voort winde!’ En Ek s aan die verwoestende vure, ‘Gaan voort, vure van vernietiging!’ En Ek s aan die wreldwye kataklismes, ‘Gaan voort, wreldwye kataklismes!’ En Ek s aan die trotses en arrogantes van die Nuwe Wreld Orde, ‘Ek sal julle soos vuurhoutjies breek, een vir een, en Ek sal julle in die brandende vuuroond werp’!"

 

 

Profesie van God wat die winde voortroep, is vervul!

Ons Vader se Boodskap

"My Geliefde kind, Ek is jou Vader in die Hemel. Luister na My, My kleintjie; want `n toenemende staat van oorlog is wreldwyd voor die deur; en hierdie aangehitste en afgekondigde oorlog is `n uitgewerkte oorlog wat tussen Christene en Moslems gevoer moet word. Het Ek nie aan jou die Luciferiaanse plan getoon wat hierdie oorlog wou skep om beide groepe te verminder en om hulle onder die Nuwe Wreld Orde te bring nie? Hierin l die toets vir die getroues. Want haglike tye is voorhande vir die Aarde."

"Onse Vader, ek sien `n rollende vuur. Dit is `n alles verterende vuur. Ek staan binne-in hierdie vuur en sien hoedat dit voortrol en hoedat dit alles wat in sy pad is, brand en verteer. Vader, wat is dit?"

"Dit is My wraak teenoor hulle wat My kleintjies leed aandoen."

"Maar Vader, baie van U getroues word tans leed aangedoen. In Afrika woed oorlo voort. In Indonesi word baie gemartel en doodgemaak. In Sjina, in Indi, in die Filippyne en so aan en so aan."

"Ja, My Kleintjie, dit is so en Ek het baie verdra; maar die vyande van My volk het nog nie My wraak gesien nie. Want My wraak sal soos `n alles verterende vuur voortgaan. Gou, baie gou sal mense regoor die wreld bewyse sien van My toorn teenoor diegene wat My volk leed aandoen. Tot hiertoe het baie My verlossing geken. Baie het My wonderbaarlike voorsiening gesien; maar min het My wraak gesien."

"O Vader, hoe sal die wreld U wraak aansien?"

"Deur allesverterende vure. Deur algehele vernietiging. En Ek sal leiers in ho plekke afbreek en neerwerp!"

"Vader, wie gaan U neerwerp?"

"Ek sal trotse en arrogante leiers van die Nuwe Wreld Orde, wat glo dat hulle nie tereggewys kan word nie, neerwerp. Ek sal kongreslede in die VSA tot `n val bring. Ek sal sorg dat treine omkrul om `n botsing te veroorsaak sodat sogenaamde "waardevolle vrag" daardeur vernietig sal word. Ek sal verwarring in die strate en oproer in wreldregerings teweegbring. Ek sal verwoesting aanrig teen die terroriste planne van die VS-regering en van die regerings van die wreld. Ek sal die Aarde laat ruk en skud en mense woonagtig in digte bevolking sentrums sal vergaan. Ek sal vreemde ligte in die uitspansel gee en sekere plekke in die uitspansel sal soos oorlogsones lyk. Ek sal sorg dat die slapende in `n dieper slaap verval; en Ek sal sorg dat My getroues opstaan en magtige heldedade verrig. Ek sal verskroeiende winde en onstuimige sneeustorms uitstuur. Ek sal groter storms veroorsaak as wat die mens ooit mee te doen gekry het en Ek sal die see met My woede opsweep. Ek sal skepe verteer en die lande met `n versengende hitte verbrand. Plae sal baie laat sterf en pessiektes sal die gesaaides verteer. Ek sal die vyande van My volk verwoes en geen wapens sal teen My uitverkorenes voorspoedig wees nie.

"Ek s aan julle, ‘Gaan voort winde!’ En Ek s aan die verwoestende vure, ‘Gaan voort, vure van vernietiging!’ Ek s aan die wreldwye kataklismes, ‘Gaan voort, wreldwye kataklismes!’ En Ek s aan die trotses en arrogantes van die Nuwe Wreld Orde, ‘Ek sal julle soos vuurhoutjies breek, een vir een, en Ek sal julle in die brandende vuuroond werp’!"

"Ek beveel jou My kind, neem My staf van oordeel en moker die Withuis sewe maal daarmee. Want nie `n maand sal verbygaan voordat hulle wat daarin saamsweer om boosheid te doen, sal weet dat die woede van die Allerhoogste God, JaHWeH, op hulle is nie!"

"Vader, ek neem U staf van oordeel en ek moker die Withuis daarmee, een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe maal en elke keer wat U staf die gebou tref, sien ek groot wit vlammende ontploffings in die Gees. Ek sien hoedat die witwarm vuur Washington binnedring en dit slaan die VS kongresgebou (Capitol) met `n groot geluid van `n brullende en verterende vuur. Ek sien omgekeerde tafels in die kongresgebou en omgekeerde stoele en iets wat soos `n warrelwind lyk, binne-in die kongresgebou. Ek hoor `n gebrand, `n gesis en `n gekraak en ek sien etlike mense wat onmiddellik neergeslaan word, soos wat hulle deur die warrelwind vasgevang word. Ek sien die toppunt van die kongresgebou en dit hel oor en maak sissende en spuende klanke, net soos `n groot kokende ketel. Dan sien ek groot duisternis. Ek kyk na die Potomac rivier en daar is `n groot duisternis, tog te midde van hierdie duisternis sien ek die duiwel se weerkaatsing in hierdie rivier terwyl hy agter my staan en oor my skouer loer; en hy s, "Ek wen!"

"Ek voel hoedat die krag van God in my opstyg en terwyl ek omdraai, sien ek hoe Lucifer begin vlug. Ek trap heftig op sy stert. Vuur gaan uit my voet uit en ek sien `n ontploffing van lig wat by sy agterstewe uitgaan. Hy draai om en blaas vuur en ek s vir hom, ‘Duiwel, ek bestraf jou in die Naam van JaHshua, die Gesalfde!’ Onmiddellik sien ek hoe `n muur tussen my en die duiwel verskyn en dit is skitterend soos `n glasmuur, maar dikker. En soos wat die muur verrys, sien ek nie meer hierdie bose adder voor my nie.

"O Vader, ek vrees vir wat met Washington gaan gebeur. Ek vrees oor dit wat met die Withuis gaan gebeur; want ek sien dat U oordeel op hulle is. Ek vrees vir wat met diegene gaan gebeur wat hierdie oorlog uit gulsigheid en ter wille van die verdelging van Christene en Moslems, begin het. Vader, ek vrees vir hulle siele."

"My kind, glo jy nie dat hulle in die Withuis weet dat swart, swart is en wit, wit is nie?"

"My Vader, ek kan nie s waaraan almal in die Withuis glo nie, maar sekerlik weet die meeste dat swart, swart is en wit, wit is."

My kind, selfs die bose weet dat sy werke boos is. Nietemin stel die boosdoeners hul bose dade as goed voor. Die terroriste wetsontwerp is vir Amerika se ‘beswil’ deurgevoer; maar die ware doel daarvan is om julle van julle regte te stroop. Hierdie is kwaad wat as goed voorgestel word. My kleintjie, baie onskuldige siele sal te sterwe kom weens hierdie bose wetsontwerp en baie sal vervolg word ter wille van die waarheid. Maar Ek s vir jou, My kind, dat selfs terwyl hierdie bose sisteem toeneem, dit neergewerp sal word. Ek s hierdie dag, ‘Wee, wee, wee aan die Bushe en aan hulle volgelinge in misdaad!" Want hierdie boosheid sal in julle gesigte ontplof wanneer julle dit die minste sal verwag!

"Gaan in vrede My kind, wetend dat Ek Myne voorsien; maar baie van die vervalsers is op die punt om `n baie wrede ontnugtering te beleef. Ek is jou Vader in die Hemel, ja JaHWeH, die Allerhoogste God."

Soos getuig, gedikteer en opgeneem op hierdie 20ste dag van November, 2001,
Linda Newkirk

 

 

Die Winde

Op Vrydag die 23ste November het ek die Internet besoek om die plaaslike weerpatrone na te gaan en was verras om werklik `n tornado waarnemingswaak vir hierdie gebied te vind. Ek het die radar- en satellietbeelde nagegaan en gesien hoe `n groot wolk in die sentraal-westelike dele van die VSA begin vorm aanneem wat amper soos die vorming van `n klein tifoon gelyk het. Soos wat die tyd aangestap het, het hierdie wolkformasie `n baie groot torus-ringvorm (donut shape) begin aanneem en die wolkbedekking was groot. Ek het my man meegedeel dat ek bekommerd was oor hierdie wolkformasie, aangesien ek geglo het dat ons baie slegte weer van hierdie wolke sou sien.

Ons het vroeg bed toe gegaan en ek het vir ons en vir hierdie omgewing om beskerming gevra, nie uit vrees nie, maar met volle vertroue in God om ons te bewaar van wat ookal daaruit sou ontvou. Op `n sekere tydstip in die nag het ek wakker geword om huilende winde en donder, met groot hoeveelhede ren wat neergegiet word, aan te hoor. Nogtans was ek nie bekommerd nie; want ek het `n rustigheid van vrede en kalmte aangevoel.

Die volgende mre het ek op die Internet nuus gesien dat daar geweldige storms was wat met vliende vaart deur Arkansas en Mississippi gegaan het, tesame met etlike tornado’s. `n Aantal mense, ek glo dat dit agt was, het gesterf. Later gedurende die dag het my oog die hoofopskrif in die Arkansas koerant, wat op `n koerantstaander was, gevang, en die hoofopskrifte het melding gemaak van ses tornado’s wat Arkansas getref het en `n hele aantal huise en mobiele huise vernietig het, met nog 107 huise wat beskadig is.

Ek het dit gelees en nagedink oor wat my seun gedroom het. Hy het van sewe tornado’s gedroom en tog het ek net van "ses" gelees. Ek het nagedink oor die manier waarop ek die houer met die briewe daarin sewe maal met die staf moes tref, net soos wat ons Vader vir my ges het om te doen; en soos wat ek inligting aangaande hierdie tornado’s nagespeur het, het ek uitgevind dat die tornado’s aan die Noordweste kant van ons, aan die Suiweste kant van ons, aan die Noordooste kant van ons en aan die Suidooste kant van ons getref het. Hulle het letterlik in die areas van die staat reg rondom sentraal Arkansas geslaan, maar sover ek kon vasstel was daar geen skade in hierdie area nie. Op 26 November het onstuimige storms en huilende winde die Suidooste van Arkansas getref en groot windskade tot gevolg gehad! Geweldige koue temperature is hierdie week vir Texas voorspel en weervoorspellings vir hierdie omgewing het berig oor moontlike vriesende ren en ys, met afwisselende sneeuvalle. Maar soos wat die dae verloop het, het ons niks hiervan beleef nie, … slegs die ren.

Geliefdes, baie van julle sal dit nie verstaan nie, maar wat hierbo beskryf word, is `n groot wonderwerk! Little Rock is reg in die middel van die tornado-gang en tornados het al dikwels, jaar na jaar, deur hierdie einste omgewing gekom waar dit groot verwoesting gesaai het! As diensknegte van die Allerhoogste God JaHWeH, doen ons soos wat God ons beveel om te doen; maar baiekeer is ons nie in staat om die tasbare resultate te aanskou van sommige van die dinge wat Hy vir ons laat doen nie. Maar God wou ons laat sien dat die pastore in die kerke gehoor gegee het! Hy wou ons laat sien dat hierdie onmiddellike omgewing die felle vernietiging van Sy winde van Sy woede en selfs van ys en vriesende weer, gespaar is, omdat pastore in beduidende getalle tot bekering gekom het en dat hulle hulle mense tot bekering gebring het! Hy wou ons laat sien dat hierdie storm Sy handewerk was! Hy het vooraf gewaarsku dat Hy die winde sou oproep en Hy wou die feit dat hierdie winde in werklikheid gewaai het, aan ons bekragtig!

Geliefdes, laat ons lofsange sing en ons daarin verheug; want ons God, JaHWeH, is vol liefde en ontferming. Hy wil ons ook laat weet dat baie van die vyande van Sy volk, pastore van kerke is, selfs hier, reg in die Suide. Maar bo alles wil Hy ons laat verstaan dat al die werk aangaande die soek van adresse, die adressering van die koeverte, die toeplak van die koeverte, die sel en versending daarvan, NIE VERNIET WAS NIE! Hierdie spil reg rondom Little Rock, die einste middelpunt waarheen al die briewe versend was, was die felle vernietiging van tornado’s en selfs ys en sneeu gespaar, want baie predikante het gehoor gegee en baie het hulleself bekeer!

Baie min sal ooit weet dat Little Rock die verskriklike effek van hierdie storm gespaar is nie, aangesien `n goeie aantal gehoor gegee en tot bekering gekom het! Maar, Geliefdes, ek wil h dat julle kennis moet neem! Ek wil h dat julle moet weet dat selfs al het ons aan God gehoor gegee en selfs al het ons die tyd uitgekoop om Sy briewe te versend waardeur hy Sy herders tot bekering roep, kan julle dieselfde in julle omgewings van julle staat (land) doen, en soos wat die ander tot bekering kom, sal julle k Sy woede gespaar word!

Julle mag glo dat julle nie `n verskil gaan maak nie. Julle mag glo dat daar niks is wat julle kan doen om enige een in hierdie wreld te verander of om die weg van die kwaad, wat hierdie wreld omvou, te wysig nie. Moet dit nie glo nie! Jy kan `n verskil maak! Jy kan iets doen om die afwaartse spiraal van opstandigheid in hierdie land te verander! Jy kan iets doen om die groot geestelike verwering van afvalligheid te stuit. Jy kan `n verskil maak! Maar jy sal nooit weet alvorens jy nie `n poging gaan aanwend nie!

Hoekom deel ek dit met julle? Ons Vader in die Hemel, JaHWeH, die Allerhoogste God, is so ontsagwekkend; en ek wil dat julle dit weet en verstaan! Ek wil dat julle Sy handewerk raaksien en Sy wonderwerke ken! Ek wil julle laat verstaan dat hierdie land onder Sy oordeel is; maar meer nog wil ek h dat julle Sy hand van barmhartigheid teenoor Sy volk kan sien en ken. Ek wil dat julle Sy liefde aanskou. Ek wil julle laat sien dat Hy dit nie geniet om Sy volk te oordeel nie. Hy wil slegs h dat ons Hom moet liefh en respekteer, sodat Hy ons Sy magtige wonderwerke en ontsagwekkende liefde kan toon, sodat wanneer alles ges en gedoen is, ons ons hemelse erflating van `n ewige lewe kan ontvang. Ek vertel julle dat God Sy liefde en barmhartigheid hierdie afgelope Vrydagnag teenoor Little Rock getoon het en so ook die afgelope Maandag. Hy het getoon dat Hy luister en dat Hy sien dat mense tot bekering kom! Aan die Suide van Little Rock op die I-30 het iemand `n advertensiebord opgerig met `n Skrifteks daarop wat mense tot bekering roep! Op die snelweg op pad na ‘Hot Springs’ is daar nog `n pragtige advertensiebord waarop staan "Ek is die Weg." Dierbare broers en susters, mense gee gehoor! Hulle kom tot bekering. Hulle draai weer terug na God, hier `n bietjie, en daar `n bietjie.

Ons moet die momentum volhou! Ons moet aanhou waarsku en ons moet aanhou om God se Woord te verkondig! Daar is `n oorlog wat woed tussen die kragte van kwaad en goed en die boosdoeners is daarop uit om die siele van almal in `n strik te vang! Maar boosheid wen nie op die uiteinde nie. God doen! Lig doen! Liefde doen!

Indien die slapendes nie wil wakker word nie, sal hulle nooit weet van die oorwinning van die regverdiges nie; want hulle is alreeds gevangenes van die duiwel en hulle is reguit op pad na die donker kuile van die hel! Jy en ek moet ons deel bydra om die mense wakker te maak! Ons moet ons deel doen om mense hulle verkeerdhede te laat besef sodat hulle na God toe kan terugkeer. Jy en ek moet veg vir die siele van ons geliefde broers en susters! Ons moet die Woord van God opneem en onder die salwing van God se Gees beweeg en siele vir God herwin! Ons moet die banier van Waarheid opneem en die leuens van boosheid beveg! God se krag in ons oorwin Satan! Boosheid kan nie in die Lig van God standhou nie. Die duiwel word deur die Krag en Salwing van God geslaan!

Keer op keer oorwin die regverdiges die duiwel en sy handlangers! Aan diegene wat regverdig lewe, word krag verleen om die duiwel te oorwin! Selfs indien ons in hierdie oorlog omkom en selfs al het die duiwel `n tydelike oorwinning oor ons liggame, wen ons nog steeds! Ons weet dat hierdie liggame slegs tydelike wonings vir die gees en siel is. Dit is hierdie gees wat ons ewige liggaam is en dit is hierdie gees, wat n hierdie lewe op Aarde, aangaan.

Indien ons egter nie regverdig gaan lewe om God met alles in ons lief te h en om Hom te gehoorsaam nie, sal ons nie die Krag van Sy Gees h wanneer ons dit die meeste sal benodig nie! Keer op keer sal die duiwel oorwinnings oor ons behaal. Hy sal dt steel wat God ons gegee het en hy sal ons lewens keer op keer vernietig, totdat hy die algehele oorwinning behaal het, waar hy die verlorenes en die opstandiges sal vergader en reguit hel toe sal vat.

Geliefdes, raak opgewonde oor God! Raak opgewonde oor Sy werk! Raak opgewonde om die bordjies teen boosheid te verhang! Raak opgewonde om siele vanaf `n sekere plek in die hel te red! Raak opgewonde oor God se wonderwerke; want u en ek staan op die punt om `n uitstorting van Sy Gees, waarvan ons slegs kan droom, te aanskou! Raak opgewonde oor jou deel wat jy bydra om die verlorenes na God toe terug te bring! Jy kan `n verskil maak!

Ja, ons is in `n geveg betrokke en wanneer jy daarop uit is om die duiwel te oorwin, sal hy daarop uit wees om oorlog teen jou te maak; maar geliefdes, wanneer julle julle lewens aan God toewy en regverdig lewe, sal julle inderdaad sy bose kop met julle hakskene verbrysel!

 

 

Die oordele van JaHWeH, die Allerhoogste God word oor Amerika volbring. Hy waarsku vooruit en Sy oordeel ontvou baie vinnig!

Nege Profesie vervul!

In die profesie wat deur ons Vader in die Hemel op 5 September 2001 gegee is, het Hy gewaarsku dat groot oordele oor hierdie land gaan kom! Hy het gewaarsku dat Hy die finansile sektor van hierdie land gaan oordeel! Hy het ook gewaarsku dat Hy op die punt was om die effektebeurs te oordeel! Het Hy hierdie land geoordeel deur die groot katastrofiese gebeure van September 11? Dit is `n profesie wat vervul is!

Het Hy die finansile sektor van hierdie land geoordeel? Vir seker. Hierdie einste regering erken uiteindelik dat hierdie land onder `n ekonomiese resessie gebuk gaan. Werkloosheid neem regoor die land toe, met gepaardgaande groot besighede wat honderde duisende afdank. Hoe het Hy die finansile sektor geoordeel? Die einste simbole van ekonomiese mag wat vir lank as die hoofbron van wreldse finansile sake geag was, is in die einste stad van hierdie land, New York Stad, vernietig. Hierdie is `n tweede profesie wat vervul is!

Na die rampspoedige gebeure van September 11, indien julle dit kan onthou, het die effektebeurs `n groot knou gekry. Hierdie mark se beredderaars was vinnig om biljoene in die tuimelende mark in te pomp, maar onthou dat dit maar net `n kitsoplossing was. Ons Vader in die Hemel het vooruit ges dat Hy die effektebeurs gaan oordeel en Hy het. Hierdie is `n verdere profesie wat vervul is!

In hierdie selfde profetiese boodskap het ons Vader vir my ges om sy Staf van krag op te neem en om die kongres van die VSA daarmee te slaan. Hy het op daardie tydstip ges dat Hy die leierskap van hierdie land gaan oordeel! Bo en behalwe die gruwels van September 11, het iemand ‘anthrax’ briewe in die kongres ingestuur. Die resultaat hiervan was die sluiting van die kongres; en midde-in hierdie chaos het die boosdoeners in hierdie regering `n terroriste wetsontwerp deurgevoer, waarvan byna al die lede van die kongres, na bewering, die wetsontwerp nooit gesien en daarom ook nooit gelees het nie, maar na wat berig word, het hulle dit onbesiens goedgekeur! Die aanneming van hierdie wetsontwerp gaan nog voortaan die gekoopte en verkooopte hoere in die kongres oordeel! God se voortgesette oordele oor die kongres is `n vierde profesie wat vervul is!

In hierdie selfde profesie het ons verder ges dat Hy die vragmotor industrie sou oordeel. Ek was nie seker oor hoe dit sou plaasvind nie; maar `n dierbare suster het `n skrywe vanaf New York gestuur, vergesel van `n artikel wat oor "18-wheelers" gehandel het wat vir myle in `n tou op die hoofsnelweg opeengehoop het, alles vanwe die terreur wat in verband gebring was met die wreedaardighede van 09-11. Hierdie is `n vyfde profesie wat vervul is!

Ons Vader het gewaarsku oor probleme rakende treinverkeer en op die "Boodskap vir Jou" afdeling van 20 November 2001 het Hy weereens gewaarsku oor probleme rakende treinverkeer. Ons sal sien waarvan Hy hier praat; en daar kon alreeds probleme met treinverkeer gewees het, maar ek het dit nie opgetel nie. Indien julle het, stuur `n e-pos aan ons.

In die 5 September 2001 profesie, het ons Vader gewaarsku oor vliegtuie wat uit die lug gaan neerval. Het ons dit gesien? Ja! Tydens vier geleenthede het vliegtuie vanuit die lug neergeval. Hierdie is `n sesde profesie wat vervul is!

In hierdie selfde profesie van 5 September 2001 het ons Vader in die Hemel ook gewaarsku van tekens in die hemele. Het ons tekens in die hemele gesien? Ja ons het ernstige elektriese storms by die Noordpool gesien wat slegs vanuit Arkansas waargeneem kon word! Hierdie storms was die resultaat van hewige son-uitbarstings! Ons het ook ontsaglike meteoriete rens gewaar! En miskien is daar ander verskynsels waarvan ek nie kennis dra nie. Hierdie is die sewende profesie wat vervul is!

In die 5 September 2001 profesie het ons Vader ges dat `n sluipmoordenaar twee keer vinnig na mekaar sou toeslaan om `n leier dood te maak. Het ons dit gesien? Ek kan nie met sekerheid s nie. Maar indien dit nog nie gebeur het nie, sal dit nog!

In die profesie wat op 11 September 2001 deur ons Vader gegee was, s ons Vader dat Hy die Rockefeller ryk gaan oordeel. Ek weet nie hoe Hy hulle geoordeel het nie. Miskien deur die probleme wat uit die effektebeurs ontspruit het, wat een manier is. Ons het egter gelees dat ‘anthrax’ na die hoof spreekbuis van die Rockefeller ryk gestuur was, die ‘New York Times’; en ook aan agente wat die sienings van die Rockefellers voorstaan, soos vername uitsaai netwerke. Diegene wat hierdie onheil met die pos aangestuur het, het waarskynlik geen idee gehad dat hulle die oordele van God teen die Rockefellers tot uitvoer gebring het nie! Hierdie is `n agste profesie wat vervul is!

En nou sien ons die vervulling van 20 November se profesie waarin ons Vader ges het dat Hy die winde voortroep! Hierdie is die negende profesie wat vervul is!

Hou in gedagte dat hierdie profesie op geen manier die verwesenliking van alles wat ons Vader in die Hemel onlangs gespreek het, reflekteer nie, maar slegs di dinge wat nou onder my aandag kom. As julle Sy boodskappe sou naspeur mag julle dalk baie ander raakloop. Ek lig hierdie dinge uit vir julle sodat julle kennis kan begin neem van wat Hy s; want God se oordele is oor hierdie land!

Geliefdes, ek het die beste vir laaste gelos. Wat hieronder volg, is ons Vader se woorde en `n brief wat Hy vir die kerke in Amerika gegee het. My man het twee weke verlof gehad en ons was van plan om `n tydjie in die platteland deur te bring, en miskien nog `n paar dae uit te kamp. Maar duidelik het ons Vader dit nie in gedagte gehad nie. Voordat die eerste week om was, het Hy onstuimige winde en rens gestuur en net toe die tweede week van my man se verlof begin het, is hy teruggeroep na sy werk toe om na `n noodgeval om te sien. Ons dank ons Vader in die Hemel dat Hy in beheer van ons lewens is; want in alle dinge weet net Hy die beste. Maar nou weet en verstaan ek dat die rede waarom ons Vader ons planne verander het, juis omdat Hy iets van groter belang gehad het wat Hy gedoen wou h. Lees asseblief Sy woorde en neem dit ter harte. Hy benodig gewillige werkers wat dit op hulleself sal neem om hulle deel by te dra om hierdie land na hom toe terug te bring. Is jy `n gewillige arbeider vir God? Indien nie, waarom nie?

 

 

BOODSKAP VAN ONS VADER IN DIE HEMEL

27 November 2001

"My geliefde kind, Ek is jou Vader in die Hemel, ja JaHWeH die Allerhoogste God. My kleintjie, jy was getrou in gegewe werke; en Ek sal werke wat groot en verreikende gevolge inhou, aan jou toevertrou. Jy het getrou die briewe, wat My waarskuwings van bekering f oordeel, aan die honderde kerke in Arkansas, gestuur; en hoewel baie jou uitgekryt en teen jou gebid het, het Ek jou laat sien en verstaan dat die meerderheid gehoor gegee het. Toe Ek die wind beveel het en jou vooruit ges het dat Ek die wind sou voortroep, het jy die wind gesien en jy het verwoestende tornado’s en ho winde, ja magtige storms wat ander dele van Arkansas getref het, waargeneem; maar Little Rock Arkansas het nie verwoesting ervaar nie. Laat dit bekend wees, My kind, dat hierdie tornado’s nie hierdie omgewing verwoes het nie; want genoeg mense het My waarskuwings deur die briewe ontvang wat Ek deur jou na die kerke laat stuur het. Wat oordele kon gewees het, indien hulle dit nie ontvang het nie, was afgeweer omdat die meerderheid mense gehoor gegee het. My gesende kind, luister hierdie dag na My; want jou lang ure se gesoek na adresse en die adressering van koeverte, die maak van afskrifte en die versending daarvan, sowel as die uitgawes wat aangegaan is, was nie verniet nie. Almal wat tot jou en Dennis se uitgawes bygedra het, ontvang die seninge wat belowe word wanneer ander na My toe terugkeer.

My kleintjie, Ek verheug My hierin en Ek wil h dat jy moet sien en weet dat alles nie verlore is nie. Ja, My kind, My oordele word oor die VSA gevel; maar enigeen van julle kan `n verskil maak as julle wil. Daarom, omdat jy My gevra het vir `n brief van bekering wat jy na al die kerke in Amerika en selfs die wreld oor wil stuur, sal Ek eerstens `n brief van bekering aan al die kerke in Amerika dikteer.

My kind, Ek roep elke weerbare burger op om jou hierin te volg. Ek doen `n beroep op elkeen wat My volgende boodskap van bekering vir die kerke lees, om afskrifte hiervan te maak en om dit te stuur aan die pastore/predikante van die kerke waar julle woonagtig is. Ek doen `n beroep op elkeen wat hom/haarself `n kind van God noem, om op te staan en verantwoordelikheid te neem teen die afstootlike opstandigheid in hierdie land. Ek doen `n beroep op elkeen van julle om afskrifte van My woorde te maak en om dit regoor die land te versprei, sodat julle My woede gespaar kan bly; sodat julle My intense oordeel gespaar kan bly, wat hierdie land verseker van Noord na Suid en van Oos na Wes uitmekaar sal skeur, indien julle nie in groot getalle tot bekering kom nie. Dit het tyd geword dat julle verstaan dat julle regering nie julle redding kan wees nie! Julle regering sal julle begrawe! Net Ek kan julle red, want Ek stuur die oordeel!

"My kind, skryf wat Ek s, sodat afskrifte van hierdie brief gemaak kan word en aan elke kerk in Amerika gestuur kan word. My kleintjie, dit is `n groot taak en dit is een wat jy nie alleen sal kan verrig nie. Daarom praat Ek met die getroues en roep Ek die getroues op om die verantwoordelikhede op te neem rakende die verspreiding van waarskuwings aan die kerke in die omgewing waar julle woonagtig is.

(Begin afskrifte van die brief aan kerke hierna)

 

`n BOODSKAP AAN DIE KERKE IN DIE VSA

Vanaf JaHWeH, die Allerhoogste God.

27 November 2001

"Luister na My, luister na My pastore/predikante van My kerke! Maak julle ore oop en luister! Maak julle o oop en aanskou! Maak julle harte oop en verstaan! Want My oordele is op Amerika! Regoor Amerika word kerke deur dwalende pastore/predikante bedryf wat `n afgewaterde boodskap predik. Regoor Amerika word kerke deur hoere bedryf wat My Woord gearbitreer het om die massas te behaag. Regoor Amerika word kerke deur predikers bedryf, wat `n lasterlike verbond met `n Luciferiaanse regering aangegaan het, en die doel van hierdie verbond is om My pastore/predikante stil te maak en om julle in boeie te hou. Ja, `n groot aantal van julle het goedskiks `n lasterlike ooreenkoms met die Luciferiaanse regering aangegaan en hierdie verbond is die 501(c)3 belastingsooreenkoms. Ek s vir julle en luister goed na My wanneer Ek s dat julle ooreenkoms wat julle aangegaan het om stil te bly ter wille van geld, van julle hoere maak! Julle het die waarheid ter wille van geld opgeoffer! My woede is gerig op julle wat s `n ooreenkoms aangegaan het en Ek sal julle ontwortel! Ek sal julle kuddes verstrooi en Ek sal magtige oordele in julle midde bring, tensy julle tot bekering kom! Want julle het die leuen lief!

"Ek s aan julle predikers wat leuens en dwaalleer verkondig; bekeer of vergaan! Ek sal geensins meer met sulke massa skynheiligheid wedywer nie. Ek sal geensins meer met werkers van heksery en boosheid wedywer nie! Ek waarsku julle. Bekeer en sorg dat My volk tot bekering kom; of Ek sal hierdie nasie hier `n bietjie, daar `n bietjie, vernietig, totdat dit soos `n hoop smeulende kole sal l!

"Ek het Amerika bo alle nasies gesen. Ek het aan al julle behoeftes voorsien, maar julle het die gawe liefgekry en nie die Gewer van die gawe nie.

"Ek s vandag vir julle dat julle ure en dae getel is! Indien julle nie op groot skaal tot bekering gaan kom en ween en huil oor die sondes van hierdie land nie, sal Amerika val en sal sy met `n donderende gedruis tot `n val kom! Versteekte konsentrasiekampe stippel hierdie land van Noord na Suid en van Oos na Wes en die Sataniste wat hierdie land van bo af regeer, verlekker hulle in die dag wanneer hierdie kampe met Christene gevul gaan word. Ek waarsku julle om kennis te neem van die vervolging van Christene in Indonesi, Afrika, Sjina, Rusland en ook in ander lande. Want binnekort sal julle dieselfde tipe vervolging in Amerika sien plaasvind, tensy julle op groot skaal tot bekering gaan kom en ween en huil oor die sondes van hierdie land!

"Ek oordeel hierdie land, en die intensiteit van My oordele gaan net vermeerder indien julle nie tot bekering gaan kom en ywer om My volk in groot getalle tot bekering te bring nie. Ek stuur vernietigende brande en Ek stuur meer plae en meer vernietiging deur terroriste; en dit sal hierdie land verder verdeel, tensy julle op groot skaal tot bekering kom! As julle dan nie tot bekering wil kom nie, sal Ek hierdie land deur onstuimige storms oopskeur en Ek sal dit deur kern rampspoede laat woes l!

"Te lank het julle opstandigheid in My gesig gegooi! Te lank het julle `n louwarm weg bewandel en gepredik! Te lank het julle My volk op `n dwaalspoor geplaas met julle skynheiligheid en Ek s aan julle dwalende predikers, ‘Bekeer of vergaan!’

"Baie min predikers in hierdie land lewe `n regverdige lewe! Baie min van julle stel My eerste en het My lief met alles wat in julle is! Baie min van julle eer My deur gehoorsaamheid aan My wette. Ek s vir julle, ‘Ek weet wie julle is en julle is inderdaad min!’

"Die massas is verlore in opstandigheid; want die kerke is verrot met die traak-my-nieagtige en die oppervlakkige! Ek s nou vir julle, ‘Bekeer of vergaan!’ Ek is JaHWeH, die Allerhoogste God."

Soos getuig, gedikteer en opgeneem op hierdie 27ste dag van November, 2001,
Linda Newkirk.

From the Mountain Prophecies
P.O. Box 17277
North Little Rock,
Arkansas   72117

(Beindig afskrifte van briewe aan kerke hier)

 

Indien julle met die verspreiding van hierdie brief aan julle plaaslike kerke in julle omgewing van hulp wil wees, sal julle tyd moet spandeer om adresse te soek. Julle sal `n afskrif van die boonste brief moet maak, koeverte adresseer, en natuurlik geld op sels moet spandeer. Indien julle nie julle retoer adres agterop wil plaas nie, voel vry om ons s’n daarop te sit. Onthou dat baie dalk teen julle sal bid, en sommige sal haatbriewe vir julle stuur; maar baie sal ook gehoor gee en ontvang.

Nadat ons die eerste brief in Julie aan die Arkansas kerke uitgestuur het, het ons Vader in die Hemel ges dat omtrent 20% van die kerke dit wat geskryf was, ontvang het, maar toe Sy waarskuwings aangaande oorlog teen hierdie land, plae en selfs pessiektes begin ontvou het, het Hy berig dat meer as 60% hierdie laaste brief, wat in Oktober versend was, ontvang het. Hou in gedagte dat nie een enkele persoon `n positiewe brief teruggeskryf het wat erkenning gee oor wat ons Vader ges het nie; en ek was nie bewus van enige positiewe inwerking daarvan in die kerke nie. Die enigste manier waarop ek verseker kon weet, was toe ons Vader ges het dat Hy die Little Rock omgewing van die onlangse tornado’s en vernietigende effek van die ho winde, gespaar het, omdat genoeg predikers gehoor gegee het, tot bekering gekom het en waarin hulle gesorg het dat hulle mense tot bekering gekom het.

Weet dat julle eerstens die pyn van neerlae sal voel. Die duiwel sal julle sekerlik agtervolg en julle ontsenu. Julle mag die gebede van boosheid teenoor julle aanvoel, maar soos wat julle dinge sien gebeur, weet dan dat julle vordering maak en dat die duiwel kwaad is omdat hy siele, wat in sy greep was, begin verloor. Wanneer ons God se werk doen, is dit dikwels vergelykbaar met die swem teen `n sterk stroom; want ons voer oorlog teen die bre weg; maar O, geliefdes, hoe lonend is hierdie swem tog nie! Want ons swem nooit alleen nie! Ons swem onder die salwing van die Gees van God; en onder sy ontsagwekkende krag gaan ons voort! Keer op keer behaal ons oorwinnings; want in en deur ons Meester JaHshua en Vader in die Hemel, is oorwin ons oor die boosheid van hierdie donker wreld! Ere aan die Naam van JaHWeH; want Hy alleen is Almagtig! Hy alleen is alwetend en Hy alleen het ons geskep en het krag oor lewe en dood. Aan Hom is die Eer en die lof vir ewig; want Hy het Sy pragtige Seun, Sy Enigste Seun, gestuur, sodat jy en ek die ewige lewe kan h. Hoe gesend is ons tog nie!

Hieronder herdruk ek ook die twee briewe wat ons aan honderde kerke in en om Little Rock, Arkansas gestuur het. Indien jy in Arkansas bly en jy hierdie briewe aan kerke in jou omgewing wil stuur, maak afskrifte daarvan en gaan voort soos hierbo beskryf. Indien jy jou deel sal doen om uit te reik en daardeur te sorg dat die predikers tot bekering sal kom en dat hulle hulle mense tot bekering sal bring, sal julle God se beskermende en senende Hand sien uitstrek in julle staat se omgewing. Daarom, as julle voel dat die Gees van God julle hartsnare roer om hierdie boodskappe vir die kerke te stuur, moet dan nie hierdie opdrag nalaat nie! Staan op en kom aan die gang! Die verlossing van baie kosbare siele hang af van die inspanning van God se getroues!!!!!

(Eerste brief aan die kerke in Arkansas)

Aan: Die predikers van die kerke in die staat Arkansas

 

`n PROFESIE VAN JAHWEH, DIE ALLERHOOGSTE GOD

Gegee op 1 Junie 2001

Waarskuwings aan die Kerke!

"Aan die kerke van Little Rock en di van die omliggende omgewing, beide naby en ver, selfs regdeur die hele staat van Arkansas, aanskou My woorde, want Ek is JaHWeH, die Allerhoogste God. Neem kennis en weet, herders van My kudde, dat Ek alles sien en ken. Ek is nie `n God van ver nie, maar Een wat in julle einste midde woon. My o deurkruis die hele Aarde en Ek s vir julle dat Ek diep beskaamd is oor wat Ek sien. Ja, in die staat Arkansas, selfs in die einste hoofstad daarvan, sien Ek predikers wat hoere is. Julle hoereer agter vrouens en verkondig `n woord wat nie My woord is nie. Julle kies sinsdele vanuit My Skrifte om julle eie agenda te pas en julle bedrieg My volk. Ja, julle laat die kollekte bordjies baie rondtes doen sodat julle in julle Cadillac`s kan rondry en elke behoefte van julle bevredig kan word. Gulsige predikers van die Woord, julle niksseggende preke walg My. Ek word afgestoot deur julle le woorde. Ek word toornig deur julle gevoellose houdings teenoor di wat siek is en wat swaarkry. Julle het My volk uitmekaargedryf deur julle verdorwenheid. Julle besoek nie di wie siek is in die gemeenskap nie; nie eens di wat julle oppas nie. Julle volg My met julle vroomheid en ontstig My deerlik met julle "heiliger as jy houding." Julle weier om My ware profete en apostels in julle veilige hawens toe te laat; want julle is jaloers op di wat nie eens aan julle behoort nie. Ewemin wil julle h dat die Gees van God julle deur die monde van My ware profete en apostels kasty; want julle glo dat julle julle sondes kan wegsteek. Nee, julle kan nie julle sondes wegsteek nie; want Ek ken jlle wat julleself aan allerhande seksuele perversiteit skuldig gemaak het. Julle is vol owerspel en selfs sodomie; en julle glo dat niemand daarvan sal uitvind nie, sodat julle in julle goddeloosheid kan voortgaan. Ek sien alles en Ek ken alles en Ek beveel julle om tot bekering te kom, om afstand te doen van boosheid en om in ware bekering uit te roep, soekend na vergewing en volledige vrymaking. Want baie van julle is met allerhande demone beset. Julle het My heiligdomme aan allerhande gulsighede, welluste en sondes oorgelewer en Ek roep julle tot bekering!

 

Bekeer of tree uit!

En aan die min, die baie min wie My waarlik liefhet en wat waarlik My boodskappe van Goddelike liefde en bekering verkondig, s Ek, ‘Ek weet wie julle is; en Ek s weer dat julle inderdaad min is!’ Want hierdie staat van Arkansas is vol blindes wat blindes lei.

Ek walg oor die kolossale geboue wat opgerig is vir die hele wreld om te sien, waarin julle met trots s, ‘Kyk wat het ek! Kyk wat doen ek! Hoe magtig is ek nie!’ Laat dit bekend wees, O trotse en arrogante predikers, dat Ek teen julle is! In een oomblik sal Ek julle sentrums van trotsheid platslaan en Ek sal julle kuddes verstrooi; want julle is `n vervloeking vir julleself!

 

"Julle moet My kudde liefh! Bring hulle tot bekering!"

Aan die goeie en getroue diensknegte wat My met hulle hele hart liefhet, s Ek, ‘Julle moet My kudde liefh! Hou aan om hulle tot bekering te bring!’

 

God se Belofte!

Indien die predikers tot bekering sal kom en sal sorg dat My volk tot bekering kom, beloof Ek `n groot herlewing in die staat Arkansas. Ek beloof om hierdie staat te verander van `n geestelike woestyn na `n plek van Lewende Waters.

 

God se Oordeel!

Maar indien julle nie julle kerke gaan reinig nie en indien julle nie die volk tot bekering wil roep nie, indien julle nie die buurte wil besoek en vir die verlorenes wil preek nie, sal Ek hierdie staat deur oorlog, pessiektes, droogte, siekte en die dood tref! Ek is `n barmhartige God; maar selfs nou al val My oordeel oor die Verenigde State van Amerika.

 

501(c)3 Hoere, Bekeer julle!

Ek s aan julle gekoopte en verkoopte hoerpredikers. "Hoeveel van julle weier geheel en al om teen `n Sataniese regering te preek? Deur julle eie belastingontheffingsooreenkoms met die regering, het julle goedskiks ingestem om na die ander kant toe te kyk, terwyl een land onder God, een land onder Satan geword het. Hierdie belastingontheffingstatus gaan alles daaroor om die waarheid stil te maak. Wie van julle is nie uitgekoop en uitverkoop deur hierdie hoersisteem nie? En wie is die oorsaak dat julle voor `n Sataniese regering moet kruip, behalwe julleself?

 

Lafaards, wees gewaarsku!

Ek vra julle, ‘Is My volk lafaards dat hulle nie die waarheid wil praat en wil opstaan vir wat reg is nie?" Nee, hulle is nie Myne nie; want Ek het My volk die durf gegee om die waarheid te praat en om te doen wat reg is.

Kerk van Sodom, gaan weg van My af. Myne is hulle wie se klede deur groot beproewings gereinig is. Sal `n lafaard beproewinge en vervolging kan deurstaan ter wille van My Naam? Nee, `n lafaard sal weghardloop. `n Lafaard sal My en My Seun versaak.

 

Kerk, word rein voor God en word gesen, of vergaan in opstandigheid!

Ek s vir julle, Kerk, word rein voor My en Ek sal julle grootliks sen; maar as julle nie rein wil word nie, sal Ek julle geheel en al vernietig. Ek is JaHWeH, die Allerhoogste God."

Soos getuig, gedikteer en opgeneem op hierdie 1ste dag van Junie, 2001,
Linda Newkirk.

 

(Tweede brief aan die kerke in Arkansas.)

 

`n BOODSKAP AAN DIE KERKE.

VAN ONS VADER IN DIE HEMEL

17 September 2001.

(Gewyde Skrif, soos deur ons Vader in die Hemel op 17 September 2001 gegee, om saam met Sy profetiese woorde wat volg, te gaan)

 

Jeremia 6:13–16:

13 Want van hul kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog.

14 En hulle genees die verbreking van die Dogter van My Volk op die maklikste manier deur te s: Vrede, Vrede! - terwyl daar geen Vrede is nie.

15 Hulle kom in die skande, omdat hulle ‘n gruwel bedryf het; tog skaam hulle hul nie in die minste nie, tog weet hulle nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val; in die tyd dat Ek aan hulle besoeking doen, sal hulle struikel, s JaHWeH.

16 So spreek JaHWeH: Staan op die We, en kyk en vra na die ou Paaie, waar tog die suiwer Weg is, en wandel in haar; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het ges: Ons wil [in haar] nie wandel nie.

(Aanhalings uit die Boek van Herinnering)

 

My geliefde kind, luister na My op hierdie dag en skryf soos wat Ek spreek sodat hierdie woorde weer in die kerke kan ingaan. Want Ek is jou Vader in die Hemel, ja JaHWeH, die Allerhoogste God; en Ek s nou vir jou dat die goddeloses goddeloos sal bly, die verlorenes sal verlore bly, koninkryke sal kom en gaan, maar My woord sal julle nooit teleurstel nie.

Ja, My kind, rig jou aangesig teen die kerke en rig dit teen hulle wat soos klip is, want My woord wat deur jou, My gesalfde en gekose diensmaagd, gestuur is, het na hulle toe uitgegaan. Ja, in Julie vanjaar is hierdie woorde uitgestuur en Ek het die reaksies daarop aanskou. Ek het die trotses en die arrogantes aanskou; Ek het die wat traag is aanskou; Ek het die "hoogheiliges" aanskou; en Ek het die "beproefdes en die wares" wat gelees, verstaan en ontvang het, aanskou. Ja, ten spyte van wat jy glo, My kind, is alles nie verlore nie; want `n paar het gehoor gegee. `n Paar het gesien en `n paar het verstaan.

Ja, op hierdie dag, My kind, laat hulle wat o het om te sien, sien; en laat hulle wat ore het om te hoor, hoor. Laat hulle wie se hart op My gerig is, verstaan dat My oordele oor hierdie land is. Laat hulle wat honger en dors na My Geregtigheid, opstaan en die Staf van Geregtigheid opneem. Laat hulle van die Brood van die Lewe eet en van My Lewende Waters drink. Ek weet wie julle is; en Ek s weer dat julle inderdaad min is! Wanneer oorlog hierdie land gaan tref, gaan julle storm om julle skuilgat gebede te bid. As nasie roep julle uit "Hoe magtig is ons nie," en julle hou julleself blind vir die regte boosdoeners in hierdie einste regering. Ja, hierdie Nuwe Wreld Orde is inderdaad aan die opkom en die wyses sal vinnig wees om die ware boosdoeners raak te sien; maar hulle wat agter die wreld aan en agter dit wat sy bied aan hoereer, sal binnekort in die tou staan om die "merk" te ontvang.

Ek het die herders van My kudde gewaarsku om tot bekering te kom en om My volk tot bekering te roep; andersins sal Ek hierdie land met oorlog, pessiektes en plae tref. Het julle gehoor gegee? Het julle? Nee! Die grootste aantal van julle het nie! Ek waarsku julle nou dat My profetiese woorde wat in Julie deur hierdie apostel en profeet neergeskryf en aan julle gestuur is, vas staan om julle te oordeel. Ja, dit staan vas om julle f te vervloek f te sen.

Wees gereed, want Ek stuur `n herlewing oor hierdie land. Dit sal nie net vir Arkansas tref nie, maar dit sal hier en daar en regoor die VSA uitbreek; en dit is nie nou nie, maar binnekort. Wanneer julle die fabrieke op groot skaal sien sluit en die boere op groot skaal na die stede toe sien vlug en wanneer julle `n grootskaalse verwoesting oor hierdie land gaan sien, met oorlo reg rondom hierdie planeet; wanneer mense in toue gaan staan omdat hulle sakke leeg is en hulle nie kos of skuiling gaan h nie, dan en slegs dan sal My volk hulleself voor My verneder om vir hierdie land te ween en te huil. Dan en slegs dan! Ja, wanneer swaarkry julle huise tref, sal julle vir hierdie land ween en huil!

Ek skaam My vir Amerika. Julle staan onder My oordeel en bulder, "Hoe magtig is ons nie!" Maar Ek s vir julle, "Amerika gaan val!" Dit sal met `n donder en `n gedruis val en die hoerkerke sal daarmee saam tot `n val kom.

Honger en dors julle na geregtigheid! Het julle die aanloklikhede van die wreld prysgegee! Nee! Baie min het! Want julle leef gemaklik vanaf die vettigheid van die land!

Ek s nou vir julle dat My oordeel net meer oor hierdie land sal toeneem! Is julle reg om julle deel te doen? Sal julle julle geskille eenkant plaas en saamstaan om namens hierdie land te ween en te huil? Sal julle oor julle sondes, wat hierdie land gebonde hou, ween? Sal julle?

Ek het aan My gesalfdes ges om op te staan vir hulle wat na vore sal tree om namens hierdie land te ween en te bid. Ek het aan My gesalfdes ges om reg te maak om met `n paar van die sagmoediges en nederiges, wat My met alles binne-in hulle liefhet en wat My daaglikse wil doen, te bid. Ja, `n paar sal na vore tree en wanneer julle dit sal doen, sal Ek julle grootliks sen. Ek sal julle hulpkrete aanhoor. Ek sal julle gebede eer en julle sal herlewing oor hierdie land teweegbring. Ek is julle Vader in die Hemel, ja JaHWeH, die Allerhoogste God.

Soos getuig, gedikteer en opgeneem op hierdie 17de dag van September, 2001,
Linda Newkirk.

 

(Die brief wat volg, het ons Vader se woorde vir bogenoemde boodskap vergesel en was ook aan hulle gestuur.)

 

Geliefde diensknegte van die Allerhoogste,

Gedurende die oggend van 3 Oktober 2001, terwyl ek by die opwasbak gestaan en skottelgoed was het, het ek `n engel van die Meester bo-op God se Gewyde Berg sien staan. Hy het `n trompet geblaas. Toe ek ons Vader in die Hemel later vra waarom hierdie engel die trompet geblaas het, het Hy aan my getoon dat groot plae uitgegiet gaan word op die VSA en ook regoor die wreld. Hy het vir my ges dat honderde duisende binnekort in die VSA van hierdie plae sal sterf, indien die volk nie in `n groot mate tot bekering gaan kom nie. Hy het ook ges dat groter terreur oor hierdie land gaan kom en dat indien die volk nie dan tot bekering wil kom nie, `n kernoorlog hierdie land verseker gaan verwoes. In die najaar van 1998 en weer in die lente van 2001 was hierdie land nader aan `n kernoorlog as wat baie ooit kon dink; maar in beide gevalle het ons Vader Sy Hand van Barmhartigheid oor ons verleng. Dit, ten spyte van die feit dat ons `n tyd nader waarin sy oordele toenemend groter sal raak. Ons sal binnekort die Antichris in Europa sien opkom. Indien mense nie in `n groot mate tot bekering gaan kom nie, sal ons nie `n uitgebreide vernietiging van hierdie wreld kan vryspring nie. Baie glo dat Lucifer en sy pionne die laaste rondte van verwoesting georkestreer het, maar hulle besef nie dat Lucifer `n baie hor plan uitvoer nie, en daardie plan die plan is van die Allerhoogste God, JaHWeH. Ons sien God se oordele oor hierdie land! Indien die volk hulleself nie wil verneder en bekeer nie, sal God toenemend groter aardbewings, orkane en selfs asteroede-rens stuur. Maar selfs dan, vrees ek dat baie nie tot bekering sal kom nie; want in die Boek Openbaring word ons vertel dat selfs ten spyte van al die verwoesting, plae en groot oordele vanaf God, mense nog steeds nie tot bekering gekom het nie.

Ek en My man is geroep om die volk te waarsku en ons albei hoop dat julle die woorde van onse Vader sal ontvang en dat julle daardeur tot bekering sal kom en sodoende sorg dat die mense in julle kerke tot bekering sal kom, sodat ons sommige van God se groot oordele gespaar mag word. Ons behoort aan geen groep nie en verteenwoordig geen kerk nie. Ons begeer slegs om God se wil uit te voer en ons begeer om God se volk na Hom toe terug te bring, sodat hulle siele nie in die hel beland nie!

Indien julle geroepe voel om deel uit te maak van `n gebedsgroep vir herlewing in hierdie land en indien julle hier en daar `n bietjie wil vergader, sal ons julle ontmoet en saam met julle bid. Ons sal saam met julle huil en ons sal God om vergewing pleit vir die sondes van hierdie land. Indien julle begeer om julle van julle eie sondes te bekeer en iemand benodig om saam met julle te bid, sal ek en my man, Dennis, saam met julle bid.

Ons Vader in die Hemel het onlangs vir my `n redelike groot groep predikers getoon wat vir verlossing vergader het. Ek bid dat dit binnekort sal gebeur, want ons het baie briewe ontvang van pastore wat in allerhande soorte pornografie, wellus, gulsigheid en so meer verlore is. Indien die skoen jou pas, weet dan dat dit nie te laat is om jou te bekeer nie. Ons almal skiet tekort; maar deur die reddende barmhartigheid van ons Meester JaHshua, word ons heelgemaak. Dit is nou die tyd om met God reg te maak, om jou sondes te bely en verlossing deur ons Meester JaHshua te soek. Baie sondes blyk onoorwinlik te wees wanneer dit in die geheim bewaar word, maar belydenis is deel van die genesingsproses wat enige gekwelde siel sal moet deurgaan.

JaHshua wil h dat ons vry moet wees en Hy wil h dat ons elke verlore skaap na die kraal toe moet terugbring. Maar daar het `n groot ineenstorting in die kerke plaasgevind waarin baie in die sondes van die wreld verlore geraak het en sodoende het die Gees van God hulle verlaat. Baie kerke het die 501(c)3 belastingnommer geneem, waardeur hulle instem om die "sataniese" regering te onderhou en dat hulle oor die regeringsbeleid sal stilbly, om nie teen pornografie en `n ellelange lys van ander afskuwelike soorte ooreenkomste te praat nie, en dit alles ter wille van geld. Hierdie ooreenkoms met die "sataniese" regering het `n wurggreep op die kerke geplaas en die predikers is goedskiks vir geld stilgemaak. Volgens enige definisie is dit `n hoerkerk. Indien dt jy is, onthou net dat jy nie `n verbond met die duiwel hoef aan te gaan nie.

Indien hierdie woorde rakende die "sataniese" regering te kragtig vir jou deurkom, moet jy `n bietjie die werke van sulke "geheime" organisasies soos die Vrymesselaars bestudeer, sodat jy kan begryp hoe hulle te werk gaan. Jy moet van die bloedverbonde lees wat almal moet neem om van die god wat hulle dien, te leer. Vanuit die hoogste vlakke van hierdie geheime "sataniese" organisasies, dien hulle vir Lucifer, tog word diegene op die laer vlakke dikwels mislei. Maar dit wil voorkom dat wanneer diegene op die laer vlakke al hoe ernstiger verbonde sluit, waarin hulle instem dat hulle ingewande uitgehaal sal word en dat hulle harte uitgeskeur sal word indien hulle sal praat oor sulke gebeurtenisse en seremonies, dat hulle eers dan begin agterkom dat dinge nie pluis is nie. Maar, helaas, om aan sulke organisasies te behoort, bring geldelike voordeel en aansien. Hierdie "sataniese" organisasies neem deel aan menslike offers en aan die skending van die menslike liggaam op die hoogste vlakke, wat alles vereistes is vir hulle wat die duiwel dien. As jy die okkultiese uitleg van Washington DC verstaan, behoort jy iets te verstaan van die geheime organisasies, soos die Bilderbergers, die Raad op Buitelandse Betrekkinge (Council on Foreign Relations, CFR), die "Skull and Bones" vereniging en so meer.

Geliefdes, hierdie "geheime" organisasies, wat lasterlike verbonde met Lucifer aangegaan het, regeer tans die wreld. `n Deel van die Vrymesselaars eed vereis van hulle lede om `n jurie te hang alvorens hulle `n medelid veroordeel, selfs al word hierdie persoon van moord aangekla. Wanneer julle die wese van hierdie geheime organisasies en hulle geheime ede verstaan, sal julle verstaan waarom so baie in Washington letterlik met moord wegkom. Dit is onmoontlik om die gruwels van hierdie regering te verstaan sonder om te verstaan hoe hierdie geheime sataniese organisasies werk.

Ek het al telkemale gelees hoe die einste president van hierdie land aan die "Skull and Bones", `n super geheime organisasie behoort, waarvan daar ges word dat dit die "Thule" organisasie is met net `n ander naam. Hierdie einste "Thule" organisasie was die krag agter Hitler gewees sodat hy sy mag kon bekom. Hitler homself, het dikwels van `n Nuwe Wreld Orde gepraat en ek het gelees dat George Herbert Walker Bush, toe hy president was, niks minder as 200 keer van `n Nuwe Wreld Orde gepraat het nie. Hierdie einste Bush-familie het `n aandeel daarin gehad om Hitler in `n gesagsposisie te plaas, en wel deur die vader van George Herbert Walker Bush. Hierdie inligting is geredelik beskikbaar op die Internet soekenjins vir diegene wat daarin belangstel.

Sodra jy hierdie geheime organisasies verstaan en hoedat hulle in onderduimsheid en sluheid en met strafloosheid funksioneer, sal jy hierdie regering nooit weer in dieselfde lig sien nie. Jy sal dan kan verstaan waarom gebed uit publieke skole verban is. Jy sal kan verstaan waarom dieselfde geheime groepe die media vanaf die top beheer; en jy sal die massamedia vir die ware massa bewussynsbeheer ("mind control") werktuig verstaan en sien wat dit werklik is. Jy sal jou gedagtes en die gedagtes van jou kinders wil behoed vir die sataniese bewussynsbeheerde televisie en flieks (en videos); want jy sal besef hoe naby ons aan die bewind van die Antichris is.

Indien jy dit wat jy op televisie en in die beheerde nuusblaaie gesien en geglo het, is jy heel waarskynlik gemaklik en vas aan die slaap. Maar nietemin, selfs nou sien baie dat hierdie "sataniese regering" hulle nie sal kan red nie. Baie word nou wakker vir George Bush se kommentaar dat hulle in die wreld wat nie saam met hom en sy meelopers vir die Derde Wreldoorlog is nie, tn hom is.

Net vanmre het ons `n epos ontvang wat in effek ges het dat konsentrasiekampe nou goeie beleggings vir die VSA is. Gister het ons `n epos ontvang wat vanaf die Russiese nuusblad Pravda, vertaal is en hierdie artikel het vertel hoe krygswet in die VSA ingestel is. Weet u dat wanneer krygswet ingestel is, die grondwet tegnies opgeskort is en dat FEMA die mag verkry om die land te regeer? Dis reg, die grondwet word tegnies opgeskort! Dit alles is moontlik gemaak deur `n massiewe aantal uitvoerende bevele, wat deur vorige presidente onderteken was, waardeur daar in tye van konflik weggedoen word met al die regte van Amerikaners. William Jefferson Clinton het groot getalle uitvoerende bevele onderteken wat die Amerikaners van hul vryhede vervreem het. Gaan lees dit vir uself! U sal geskok wees!

Baie weet nie eens dat die Nasionale Beskermer ("national guard: a militia force recruited by each state of the U.S., equipped by the federal government, and jointly maintained subject to the call of either") hierheen en reg oor die VSA opgeroep is om sekere instellings te beskerm nie. En meeste is nie eens bewus dat die lugruim bokant die VSA nou deur NATO vliegtuie gepatrolleer word nie. Dis reg. NATO vliegtuie patrolleer die lugruim regoor die VSA! (Vir meer inligting hieroor en die werklike redes vir hierdie oorlog, verstrek http://www.rense.com/ uitstekende inligting.) Is u gemaklik met die feit dat die lugruim oor die VSA deur NATO gepatrolleer word? Wel, indien so, herinner uself dan aan die NATO wreedhede in Jugoslawi. Vandag patrolleer hulle die lugruim, maar mre patrolleer NATO die strate. In vorige visioene het ek vir NATO sien oorlog maak teen Amerika!

Ons hoop en bid dat u sal ontwaak en dat u die rigting sal sien wat hierdie land inslaan. Ons bid dat u tot bekering sal kom en sorg dat u volk in u kerk tot bekering sal kom. Ons hoop en bid dat die volk in die algemeen sal ontwaak oor dit wat in die wreld aangaan en dat hulle in beduidende getalle na God sal terugkeer, sodat ons `n deel van die grusame verwoesting wat oor hierdie land hang, gespaar mag word.

Asseblief, as u `n verantwoordelikheid in u hart aanvoel om te help om herlewing in hierdie land teweeg te bring, tree met ons in verbinding. Ons sal saam met u bid en ons sal vir u bid. Ons is nie daarvoor ingerig om baie foonoproepe te hanteer nie, dus vra ons u eerbiedig dat u `n kort skrywe na die volgende adres sal rig, waarin u, u telefoonnommer sal aanheg en ons sal na u toe terugkom.

Ons bid dat ons Vader in die Hemel vir elkeen van u met `n nuwe voorneme sal sen om Hom in groot en magtige wyses te dien en dat Hy u opnuut sal salf om groot en magtige werke in Sy Gewyde Naam te verrig.

JaHshua is ons dierbare lewe en ons Enigste Weg,

Linda Newkirk
P.O. Box 17277
North Little Rock, AR.

 

Ek hoor hoedat ons Vader vir my s om hierdie boodskap as `n afsonderlike hoofstuk in Boek Sewe te plaas, sodat hierdie boodskap vir die nageslag bewaar kan word; u sal dit dus weer daar raakloop. Ek bid dat ons binnekort ander hoofstukke tot hierdie boek kan toevoeg en selfs aan daaropvolgende boeke kan werk rakende die ontsagwekkende Hand van JaHWeH regoor Amerika, soos wat meer en meer predikers hul weg terugvind na God toe en hulleself bekeer en sorg dat hulle mense tot bekering kom. Ek bid dat baie van julle briewe van ontsag van lofprysing sal rig oor ons Geliefde God JaHWeH en vir Sy Pragtige Seun, ons Geliefde JaHshua, terwyl julle die Hand van God sien neerdaal in julle gedeelte van die land, en dat julle daardeur die verwoesting gespaar sal word, omdat die volk gehoor gegee het en hulle hulleself bekeer het. Ek bid dat ons e-pos posbus vol bewyse van julle harde werk sal wees, aangesien so baie van julle die uitdaging opgeneem het om die predikers en die gemeentes in julle gedeelte van die land tot bekering te roep! En selfs al maak hierdie kerke nie `n enkele woord aan julle bekend nie, sal julle weet dat hulle gehoor gegee en hulle bekeer het; want God sal julle waarlik laat sien net soos wat Hy ons laat sien het! Hy sal vir julle en julle deel van die land van Sy woede spaar!

Onthou dat jy `n pragtige kind van God is; en Hy het jou onvoorwaardelik lief. Indien jy van Sy liefde afvallig geword het, is dit n die tyd om terug te keer! Soos wat julle in `n hoofstuk van Boek sewe sal sien, wat binnekort geplaas gaan word, verhoog God die vibrasie tempo van Sy volk, hier `n bietjie en daar `n bietjie; en Hy verhoog hierdie tempo deurdat Hy ons deur die vure van tespoed neem waarin ons gesuiwer, skoongemaak en gevul word met meer van Sy kosbare Liefde en Glansrykheid. God se werk binne-in ons handel oor twee baie belangrike aspekte, naamlik liefde en vergifnis. Indien ons nie vergewe nie, sal ons nie vergewe kan word nie en indien ons nie liefhet nie, sal ons nie die liefde van God kan ken nie. Vergifnis is `n ingewikkelde deel van liefde. Daarom moet ons vergewe, sodat hierdie kwessies van onvergewensgesindheid nie groot donker rotsblokke raak wat aanhoudend in ons we opkom en waar ons keer op keer oor struikel nie. Daarom het ons Meester JaHshua ons beveel om ons vyande te vergewe en lief te h; want as hulle ons vyande is en ons is diensknegte/maagde van God, is hulle dan nie vyande van God nie? En as hulle vyande van God en Sy doelwitte is, is hulle nie verlore en vol duisternis nie? Het hulle nie nodig om vrygemaak te word sodat hulle van groot sorge gered kan word nie? Daarom moet ons ons vyande liefh en vir hulle bid sodat hulle k gereinig en genees mag word en die hor vibrasie tempo van die suiwer liefde van God mag ken!

Onthou ons Weg na ons tuiste. Sy Naam is Jesus! Baie noem Hom Yeshua (JaHshua); maar ongeag of ons Hom JaHshua of Jesus noem, Hy ken Sy skape! En wanneer Hy Sy skape roep om huis toe te kom, ken Sy skape Sy roepstem! Hy sal binnekort vir ons terugkom; maar onthou dat ons klede (klere) wit moet wees. En hoe kan dit wit wees, behalwe as dit in die vure gewas en gesuiwer word net soos wat goud en silwer gesuiwer word?

Ek en jy word keer op keer volgens ons getrouheid beproef en getoets en dit gaan maar net toeneem soos wat ons die tyd van ons Meester JaHshua se wederkoms nader. Berei geestelik voor om huis toe te gaan; want die Aarde is nie ons woning nie! Ons l slegs besoek hier af. Reik uit en wees vir ander lief. Help di wat verlore en ongelukkig is en jy sal gesen word, want elke daad van liefde wat ons uitdeel, al is dit ook hoe gering, keer na ons toe terug wanneer ons dit die minste verwag. Dit is die Liefde van God wat die lewe die moeite werd maak!

JaHshua is ons Kosbare Lewe en ons Enigste Weg huis toe. Daar is geen ander weg nie!

Julle broer en sus, Dennis en Linda

 

Geliefdes, ek moet julle van die sewende tornado vertel. Indien julle kan onthou, in my seun se droom het hy ges dat hy van sewe tornado’s gedroom het wat Little Rock getref en die stad verwoes het. Hy het hierdie droom gehad die nag voor ek die laaste rondte van die bekeringsbriewe aan die kerke in hierdie omgewing uitgestuur het. Maar daar is meer aan hierdie droom. `n Paar dae gelede het hy my herinner aan seker dele van sy droom wat ek vergeet het. Hy het ges, Ma, daar was ses helder tornado’s en een swart tornado." Toe hy my oor hierdie aangeleentheid van sy droom herinner het, het ek onthou dat hy dit aan my meegedeel het, maar ek het skoon vergeet om daaroor te skryf. Hierdie deel van sy droom sou later toon dat dit baie belangrik was.

Ons weet van die ses tornado’s. Hulle het reg rondom Little Rock geslaan die dag na "Thanksgiving", maar wat u nie weet nie, is dat die tornado die vorige Vrydagnag met vliende vaart op ons afgekom het. Net na sononder, op 7 Desember, het ons die tornado sirenes, met hulle onheilspellende klank, hoor loei. Ek het na my man toe gedraai en ons het albei gedink dat dit baie vreemd is, aangesien daar geen ren en geen storm was nie. Toe ek na buite gaan om te kyk, was daar slegs digte mis. My man het `n opmerking gemaak dat hulle seker maar hulle apparaat getoets het, maar ek het dit nie geglo nie. Omdat hy op die rekenaar besig was, het ek hom gevra om by die plaaslike weerdiens in te gaan en uit te vind waar die tornado was. Terselfdertyd het ek die gang binnegestorm, in tale gebid en die tornado bestraf en beveel om noordwaarts te draai. Die sirenes het aanhou loei en na `n paar minute het ek vanuit die gang teruggekeer en besluit om die televisie vir `n kort tydjie aan te sit om die posisie van die tornado dop te hou; iets wat ons nooit doen nie, behalwe as `n tornado op ons afpeil, waar die laaste keer sowat `n jaar gelede was. Net toe ek die televisie aanskakel, het die geloei van die sirenes gestop, en ek was in staat om op die plaaslike weerburo te sien hoedat die tornado noordwaarts geswaai het. Die weerburo se aanbieder het aanhou praat oor die "goedgedefinieerde" haak of stert wat die tornado gehuisves het. Ek het teen hierdie tornado gebid en beveel dat hierdie haak moet disintegreer en dat hierdie tornado totaal en al moet disintegreer en nie meer moet bestaan nie. Ek het met hierdie ding gepraat met die salwing van die Gees van God, en beveel dat dit moet opbreek en nie meer moet bestaan nie. Ek het net aanhou bid en daarmee gepraat en met elke rondte wat die radar om beweeg het, het die stert daarvan weggekwyn en die tornado het kleiner en kleiner geword. Teen die tyd wat die radar omtrent vier keer om beweeg het, was die "goedgedefinieerde" haak nie meer te vinde nie en die tornado was geskiedenis! Geliefdes, ere aan die Allerhoogste God JaHWeH; want Hy alleen is die Allerhoogste en aan Hom kom die lof en aanbidding vir ewig en ewig toe. Hy beveel ons om met die salwing van Sy Gees te praat en te bid en Hy s vir ons dat indien ons slegs met `n greintjie geloof van `n mosterdsaad sou bid, ons berge sou versit. Ek s vir julle, bid met die Krag van God en met die Salwing van Sy Gees en jy sal die berge sien beweeg. Hulle sal nie kan standhou nie. Keer op keer sal jy sien hoe God inbeweeg en aan jou die oorwinning gee. Hierdie sewende tornado was die swart tornado. Die weervoorspeller het selfs ges dat dit `n frats was, aangesien die tornado aan die verkeerde kant van die storm was. Die duiwel het hierdie tornado saamgeflans en het dit reguit na ons huis toe gestuur, maar die Krag van God het dit weggedryf. Geliefdes, God is ons veiligheidsnet! Ons moet in geloof uitbeweeg en Hy sal saam met ons in die oorwinning inbeweeg! Ere aan die Gewyde Naam van JaHWeH, die Allerhoogste God; want Hy is vol Liefde en Barmhartigheid!


Afrikaans     BOEK I     BOEK II     BOEK III     BOEK IV     BOEK VII     BOEK VIII     BOEK IX